Volba volitelných předmětů pro 1. ročník magisterského stupně studia

Akce

,

Zprávy

 

Magisterský stupeň studia obory PaE a PAA – volba volitelného komplexního předmětu ke státním závěrečným zkouškám – volitelný předmět letní semestr 2018

První ročníky magisterského stupně studia oborů Provoz a ekonomika (PaE) a Podnikání a administrativa (PAA) si od 30. října do 5. listopadu 2017 volí povinně volitelný komplexní předmět ke státním závěrečným zkouškám. Povinně volitelný komplexní předmět Informatika je tvořen 3 předměty – Systémové a organizační inženýrství, Podnikové informační systémy a Strategie IS. Komplexní předmět – tedy skupina 3 předmětů – budete studovat 3 semestry – letní semestr 1. ročníku magisterského studia a celý 2. ročník. Během studia uvedených tří předmětů získáte znalosti, zkušenosti a dovednosti z principů tvorby informačních systémů, základy modelování problému ve firmě a návrhu řešení, principy výběru vhodného informačního systému pro vybranou firmu, návrh funkcionality, řešení implementace a zjistíte, jaké mohou nastat problémy a jak se jich vyvarovat. Prostě získáte mnoho informací i znalostí o tom, jak dobře ve firmě řešit problematiku spojenou s informačními systémy. Získáte i zkušenosti do praxe, jakých kroků se vyvarovat, aby uživatelé neměli v počátečních fázích po implementaci problémy s využitím informačního systému. V uvedeném termínu si volíte předmět Systémové a organizační inženýrství. Předměty Podnikové informační systémy a Strategie IS si budete volit v letním semestru, při volbě povinně volitelných a volitelných předmětů do 2. ročníku magisterského studia.

Podrobnější informace o volitelném komplexním předmětu získáte na přednášce ICT pro manažery 26. 10. 2017