Volba volitelných predmetu pro 1. rocník magisterského stupne studia

Akce

,

Zprávy

Magisterský stupen studia obory PaE a PAA – volba volitelného komplexního predmetu ke státním záverecným zkouškám – volitelný predmet letní semestr 2018

První rocníky magisterského stupne studia oboru Provoz a ekonomika (PaE) a Podnikání a administrativa (PAA) si od 30. ríjna do 5. listopadu 2017 volí povinne volitelný komplexní predmet ke státním záverecným zkouškám. Povinne volitelný komplexní predmet Informatika je tvoren 3 predmety – Systémové a organizacní inženýrství, Podnikové informacní systémy a Strategie IS. Komplexní predmet – tedy skupina 3 predmetu – budete studovat 3 semestry – letní semestr 1. rocníku magisterského studia a celý 2. rocník. Behem studia uvedených trí predmetu získáte znalosti, zkušenosti a dovednosti z principu tvorby informacních systému, základy modelování problému ve firme a návrhu rešení, principy výberu vhodného informacního systému pro vybranou firmu, návrh funkcionality, rešení implementace a zjistíte, jaké mohou nastat problémy a jak se jich vyvarovat. Proste získáte mnoho informací i znalostí o tom, jak dobre ve firme rešit problematiku spojenou s informacními systémy. Získáte i zkušenosti do praxe, jakých kroku se vyvarovat, aby uživatelé nemeli v pocátecních fázích po implementaci problémy s využitím informacního systému. V uvedeném termínu si volíte predmet Systémové a organizacní inženýrství. Predmety Podnikové informacní systémy a Strategie IS si budete volit v letním semestru, pri volbe povinne volitelných a volitelných predmetu do 2. rocníku magisterského studia.

Podrobnejší informace o volitelném komplexním predmetu získáte na prednášce ICT pro manažery 26. 10. 2017