Voda a ICT v Uzbekistánu

Akce

,

Zprávy

Ve dnech 10. až 14. června 2019 byl Katedrou informačních technologií realizován odborný program studijní návštěvy dvanácti delegátů z Uzbekistánu v rámci projektu National Water Resources Management. Odborná část týdenního programu se skládala z přednášek, návštěv odborných institucí a diskuzí zaměřených na současný stav využívání závlah, meliorací a protipovodňových opatření v České republice s důrazem na moderní informační a komunikační technologie.

 

Během prvního dne návštěvy na univerzitě za delegáty vystoupil pan Sohibjon Akramov, zástupce švýcarské ambasády v Taškentu, který informoval o výsledcích a cílích projektu, a pan Rustam Karshiev, zástupce uzbeckého Ministerstva pro vodní zdroje, který představil aktuální problémy spojené s využitím vody v uzbeckém zemědělství. Mezi hosty dále byli prorektor pro výzkum a inovace Taškentské univerzity závlah a meliorací (TIIAME), zástupce Zemědělské univerzity v Taškentu, vedoucí pracovníci krajského vodoprávního úřadu, farmáři a projektový manažer.

Delegáti si vyslechli sérii zvaných přednášek českých odborníků ze státní správy, praxe a výzkumu: Ing. Jakub Konopásek, Ph.D. (Ministerstvo zemědělství), pan Marek Musil a Ing. Zbyněk Křivánek (Lesprojekt, s.r.o.), doc. Ing. Michal Kuráž, Ph.D. (Fakulta životního prostředí ČZU, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování) a Ing. Jan Pavlík (Provozně ekonomická fakulta ČZU, Katedra informačních technologií). Skupina si prohlédla zázemí Laboratoře pro studium lidského chování (HUBRU) a Laboratoře IoT a virtuální reality. Doc. Ing. Martin Polák, Ph.D. z Katedry mechaniky a strojnictví Technické fakulty ČZU provedl účastníky zázemím laboratoře pro výzkum hydromechanických turbín a čerpadel.

V následujících dnech delegáti navštívili Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v Praze Zbraslavi, kde se seznámili s historií a současným výzkumem zemědělského odvodnění a závlah v podmínkách ČR. Na přednášce Ing. Terezy Horejšové ze státního podniku Povodí Vltavy se skupina dozvěděla podrobnosti o monitoringu vodních toků a funkci Vltavské kaskády. Diskuze s RNDr. Pavlem Punčochářem, CSc., zástupcem Sekce vodního hospodářství MZe, objasnila účastníkům současný způsob řízení vodního hospodářství na národní a lokální úrovni a přinesla zajímavá srovnání se stavem v Uzbekistánu.

Program návštěv odborných institucí byl završen exkurzemi do Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze 6 Podbabě (RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.) a Českého hydrometeorologického ústavu v Praze Komořanech (RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.). Zajímavým bodem programu byla také exkurze na farmu Berry servis s.r.o. v Břežanech II, kde účastníky přivítal Ing. Luboš Pokorný, který představil systém závlah pro více než 30 hektarů pozemků a ukázal postupy sklizně a zpracování jahod, malin a ostružin.

Vyvrcholením návštěvy delegace byl podpis Memoranda o porozumění mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Zemědělskou univerzitou v Taškentu. Odbornou náplň programu a organizaci návštěvy zajistili Ing. Miloš Ulman, Ph.D. a Ing. Murodjon Ganiyev pod záštitou Katedry informačních technologií PEF ČZU v Praze.