Vědecko-výzkumný workshop KIT – Všeradice 2018

Zprávy

Vědecko-výzkumný workshop zaměřený na prezentaci výsledků výzkumu studentů magisterských studijních programů se uskutečnil 1. března 2018 ve Všeradicích v rámci 20. ročníku semináře pro diplomanty Katedry informačních technologií ČZU v Praze.

  Na workshopu vystoupilo s příspěvky celkem 92 studentů, z toho pět zahraničních ze čtyř různých zemí. Studenti prezentovali výsledky vlastního výzkumu v rámci zpracovávaných závěrečných prací vedených pedagogy z Katedry informačních technologií. Na výzkumu se dále podíleli konzultanti a oponenti z firemního prostředí, státní správy a dalších institucí. Témata prací v rámci workshopu odpovídají vědecko-výzkumnému zaměření katedry a fakulty. Příspěvky byly prezentovány v pěti komisích, ve kterých zasedlo celkem 26 pedagogů a odborníků z praxe, např.  Ing. Ondřej Hradecký (SIS PEF ČZU), Ing. Vratislav Čermák, Ph.D. (PMP), Ing. Ivo Šašek (MAS Pošumaví), Ing. Miroslav Jungwirth (Trigama International) a další. Vyhodnocení a ocenění závěrečných prací a výstupů soutěže v prototypování aplikací proběhlo za účasti děkana PEF ČZU v Praze Ing. Martina Pelikána, Ph.D. a zástupkyň společnosti SAP Concur Mgr. Barbory Václavíkové and Meitrii Málkové MSc. Sborník abstraktů prezentovaných a obhájených prací se seznamem autorů a vedoucích diplomových prací je k dispozici zde.