UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK/ZÁPOČTŮ A DODATEČNÝ ZÁPIS NA PŘEDMĚT/ZMĚNA PŘEDMĚTU LS 2020/2021

Zprávy

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je zatím jedinou podporovanou variantou využití elektronické komunikace.

 

Žádost o uznání předmětu – uznání zkoušky (zápočtu)

 – dle platného SZŘ nesmí být zkouška/zápočet starší než 5 let

 1. Varianta – elektronicky (jiná varianta není aktuálně podporována)
 • zaslat oskenovanou a kompletně vyplněnou a podepsanou písemnou žádost na standardním formuláři emailem na sekretariát wp ( sucha@pef.czu.cz);
 • v případě, že jde o zkoušku mimo wp (katedru), je třeba současně dále zaslat:
  • doklad o zkoušce (scan indexu, ověřený výpis studijního IS apod.);
  • sylabus příslušného předmětu, aby bylo možné posoudit shodu (je možné zaslat link na příslušné stránky v IS);
 • sekretariát zařídí zpracování žádosti u příslušného garanta a v případě kladného posouzení jeho podepsání a odevzdání na Studijní oddělení;
 • studentovi je zaslána e-mailem informace o výsledku řešení žádosti (standardně do 3 pracovních dnů);
 • uvedený postup lze využít do 21. 2. 2021 
 • žádosti lze podávat „…nejpozději do konce druhého týdne výuky v LS“  viz pokyn Nejdůležitější termíny – pedagogická činnost LS 2020/2021 (bude vydán před zahájením semestru).

Jiné varianty aktuálně nelze realizovat.

Je samozřejmě možné podání žádosti přes Studijní oddělení dle pokynu fakulty, ale zde může být vyřízení delší, resp. méně operativní.

 

Dodatečný zápis na předmět / změna předmětu (volitelné předměty)

 • stejný postup jako v případě Žádosti o uznání zkoušky/zápočtu;
 • zaslat elektronicky podepsaný scan žádosti (pouze předměty katedry);
 • v případě Žádosti o změnu předmětu je nutné souběžně požádat o zrušení již zapsaného předmětu (na sekretariátu příslušné katedry).

 

Formuláře a žádosti PEF ČZU v Praze ke stažení zde,

resp. https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7024-studijni-dokumenty/r-8469-formulare-a-zadosti