Účast na konferenci Sorghum in 21st Century

Homepage

,

Zprávy

Členové Katedry informačních technologií PEF se v červnu aktivně účastnili prestižní konferenci Sorghum in the 21st Century, která se konala v Montpellier, francouzském univerzitním městě.

 

Členové katedry zde představili celkem tři zajímavé příspěvky, které reflektují výsledky výzkumu v oblastech 3D computer vision, zemědělského modelování a simulací a prace s genobankami.

Konference nabídla bohatý program, který zahrnoval nejen přednášky a prezentace, ale také diskuse a další efektivní jednání. Naši členové aktivně přispívali do těchto diskusí a představovali své poznatky z oblasti informačních technologií pro zemědělství. Příspěvky byly vřele přijaty a vyvolaly následnou debatu mezi odborníky i účastníky konference.

Během cesty na konferenci pedagogové navštívili výzkumný institut INRAe (National Research Institute for Agriculture, Food and Environment), který je známý svým výzkumem v oblasti zemědělství a životního prostředí. V rámci této návštěvy se konala důležitá jednání týkající se vývoje Datové platformy ČZU a možností využití fenotypovacího informačního systému PHIS. Tato setkání umožnila našim členům hlouběji porozumět současným trendům a výzvám v oblasti oborového zpracování dat a informačních systémů pro fenotypování plodin.

Účast na této konferenci a návštěva institutu INRAe jsou významnýmni kroky v posilování spolupráce mezi Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze a mezinárodní vědeckou komunitou.