Témata BP a DP k výzkumnému zaměření KIT

Zprávy

Katedra informačních technologií PEF nabízí spolupráci na reálných projektech. Zadání bude poskytnuto vedoucím práce. V následujícím dokumentu najdete výpis konkrétních zadání, na kterých je možné pracovat. Vedoucí práce zajistí užší součinnost při psaní, přístup k datům, metodám a poznatkům. Je tak možné pracovat na zajímavých (výzkumných) projektech s možností prohloubení spolupráce.

  Pokud vás zajímají níže uvedená témata, kontaktujte emailem příslušného vedoucího práce co nejdříve před vlastním konkurzem. Bakalářské práce 
  • 21. 3. – 1. 4. – zpřístupnění témat studentům – možnost přihlašování na konkurzy
  • 4. 4. – 15. 4. – konkurzy – pokud bude nadále probíhat distanční výuka, proběhnou konkurzy také v distanční formě. Pedagog může zvolit způsob konkurzu (zaslání vypracovaného projektu, online spojení, telefonické spojení apod.). O zvoleném způsobu musí být student informován při přihlašování do konkurzu (zapsat požadavek do UIS k tématu)
Diplomová práce 
  • 4. 4. – 15. 4. – zpřístupnění témat studentům – možnost přihlašování na konkurzy
  • 18. 4. – 29. 4. – konkurzy – pokud bude nadále probíhat distanční výuka, proběhnou konkurzy také v distanční formě. Pedagog může zvolit způsob konkurzu (zaslání vypracovaného projektu, online spojení, telefonické spojení apod.). O zvoleném způsobu musí být student informován při přihlašování do konkurzu (lze zapsat do UIS k tématu).
Na níže uvedená témata budou studenti přijímáni přednostně na základě konkurzu a do výše volné kapacity pedagogů.

Zde nalezente témata DP a BP ke stažení

Dále si můžete pro rozšíření přečíst Pokyny pro zpracování BP a DP na KIT, viz zde.