Škoda Biz Sim Cup 2021 na ČZU zná své vítěze

Fotogalerie

,

Zprávy

Dne 15. listopadu 2021 uspořádala Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu UHK a Škoda Auto, a. s. soutěž, jejíž podstatou byla logistická hra, kde každý tým představoval samostatnou firmu na virtuálním trhu.

 

Své manažersko-ekonomické dovednosti přišlo poměřit 45 soutěžících v 9 týmech (3 týmy byly složeny z českých studentů a 6 týmů bylo složeno ze studentů zahraničních).

Cílem simulační hry bylo stanovit vhodné logistické strategie, při kterých bylo nutné zásobovat centrální sklad produkty od dodavatele a regionální sklady napojené na centrální sklad. Odbyt prodávaných produktů závisel na vhodně zvolené cenové politice. Ceny produktů bylo třeba zvolit s odpovídající marží, aby bylo možné konkurovat ostatním týmům. Simulační hra byla realizována v prostředí systému SAP S/4 HANA. Soutěžící se tak seznámili s předním podnikovým informačním systémem.

Všechny týmy byly za své úsilí oceněny drobnými předměty od Katedry informačních technologií PEF, dále pak od Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a v neposlední řadě od společnosti Škoda Auto, a.s., která je spolupořadatelem akce. Šek s finančním odměnou dostaly vítězné týmy z rukou děkana PEF ČZU v Praze Ing. Martina Pelikána, Ph.D.

První místo obsadil čtyřčlenný tým s názvem Saprise a získal finanční odměnu 20 000 Kč. Druhé místo zísto získal tým s názvem Tým, co hledá jméno a za druhé místo si pětičlenný tým rozdělil částku 12 000 Kč. Krásnou třetí příčku obsadil tým s názvem Škoda nezkusit 🙂, jež členové si odnesli odměnu v hodnotě 8 000 Kč. 

Vítězné týmy, který dosáhly nejvyšší hodnoty firmy, která závisela nejen na zisku z prodaného zboží, ale také na finanční zodpovědnosti vyplývající z míry zadlužení, nyní čekají velké přípravy na národní finále soutěže, které proběhne v prostorách Škoda muzea v Mladé Boleslavi dne 26. 11. 2021. Utkají se tam vítězné týmy ze školních kol, kromě ČZU v Praze také týmy z  Univerzity Hradec Králové a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Velké poděkování patří zejména spoluorganizátorům z UHK doc. Ing. Pavlu Čechovi, Ph.D. a Mgr. Haně Rohrové, zástupcům Škoda Auto, a. s. a dále děkanovi Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a kolegům z Katedry informačních technologií PEF ČZU v Praze.