Projekt Využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů

Zprávy

V roce 2020 získala Katedra informačních technologií PEF dar od Škoda Auto, a.s. za řešení projektu Využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů během testování použitelnosti. V letošním roce (25. května 2021) prezentoval Ing. Jan Masner, Ph.D. výsledky tohoto projektu na on-line poradě FI IT Marketing Škoda Auto, a.s., kde jeho prezentace vzbudila zasloužený ohlas.

 

Podstatou projektu Využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů během testování použitelnosti je návrh a ověření metod strojového učení během laboratorního testování použitelnosti/UX.  Klíčové je zde především využití pokročilého zázemí laboratoře PEF ČZU HUBRU (Human Behavior Research Unit / Laboratoře pro studium lidského chování) a moderních technologií poskytující dostatečné množství kvalitních dat – eye tracking, nástroje pro sledování práce s myší, klávesnicí a nástrojů pro sledování biometrických údajů.

Projekt usnadní a zrychlí časově náročnou analýzu dat z laboratorních testování. Výstupem je např. automatické určení, že uživatel v určitou chvíli vyplňuje textové pole, čte popisek, vybírá z možností apod. Výsledkem je automatická predikce problémů s UX a použitelností na základě zjištěných dat.

Katedra informačních technologií PEF tak navazuje na dosavadní spolupráci a předpokládá dlouhodobou spolupráci se ŠKODA AUTO, a.s. na dalších zajímavých projektech, které se aktuálně připravují.