Představení projektu „Blockchain for Agrifood“

Akce

,

Homepage

,

Projekty

,

Zprávy

Dne 15. května 2024 se uskutečnilo představení projektu „Blockchain for Agrifood“ v rámci programu ERASMUS+.  Této akce se zúčastnilo 13 pedagogů z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), kteří se podílejí na různých činnostech a projektech, včetně aktivit Výukového centra pro zemědělské zpracování při ČZU.

Akci zahájil Pavel Šimek z ČZU přednáškou o projektu „Blockchain for Agrifood“, zaměřenou na pedagogy ČZU. Během této přednášky byly představeny klíčové výstupy projektu, které mají významný dopad na výuku v potravinářském sektoru. Rovněž byla zdůrazněna možnost posílení dodavatelských řetězců v zemědělství díky využití technologie blockchain.

Tento projekt přináší mnoho inovativních přístupů a technologií, které mohou zlepšit efektivitu a transparentnost v potravinářském sektoru. Významnou součástí přednášky bylo také zdůraznění praktických aplikací blockchainu v zemědělství a jak tyto technologie mohou pomoci v posílení důvěry a spolupráce mezi různými účastníky dodavatelského řetězce.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za jejich aktivní účast a zpětnou vazbu, která je pro nás velmi cenná. Dále bychom chtěli poděkovat Pavlu Šimkovi za jeho informativní a inspirativní prezentaci, která přispěla k úspěšnému průběhu celé akce.