Přednáška a diskuze na půdě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Zprávy

John Sabou, MSc. a Ing. Miloš Ulman, Ph.D. přijali pozvání a přednesli příspěvek na zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dne 25. června 2019.

 

John Sabou vystoupil s příspěvkem na téma “Fake News Trends”, ve kterém posluchače informoval o současném vývoji v oblasti detekce, vyhodnocování a šíření falešných zpráv na sociálních médiích. Ing. Ulman poté stručně představil projekt IGA “Modelování chování uživatelů a šíření dezinformací na síti Twitter v ČR” řešený na Katedře informačních technologií PEF ČZU v Praze. Cílem projektu je navrhnout přístup k modelování vývoje diskursu v českém jazyce na síti Twitter v delším časovém období, který umožní pochopení a snazší odhalení unikátních charakteristik a znaků vývoje potenciálně nebezpečného obsahu v českém jazyce. 

V následující živé diskuzi s členy RRTV a zaměstnanci Úřadu RRTV bylo mimo jiné zmíněno, že posuzování nebezpečnosti šířeného obsahu naráží na právo svobody projevu a problém kdo a jak by určoval míru nebezpečnosti obsahu. Řešitelé projektu zdůraznili zaměření výzkumu na emoční potenciál obsahu sdíleného příspěvku na sociálních médiích. Na závěr Ing. Ulman ocenil vstřícnost Rady ke komunikaci s akademickým prostředím a nabídl budoucí spolupráci.