Předání vítězného poháru Biz Sim Cup 2023 do rukou děkana PEF

Fotogalerie

,

Homepage

,

Zprávy

V úterý 30. ledna proběhlo slavnostní předání vítězného poháru soutěže Biz Sim Cup 2023 z rukou vítězného týmu The Last Legend k rukám děkana fakulty doc. Ing. Tomášovi Šubrtovi, Ph.D.

Vítězný tým ve složení Durchánek Filip, Kaluža Vojtěch, Němec Michael, Polák Vojtěch a Svoboda Jan obstáli na výbornou v národním kole soutěže pořádné ve spolupráce se Škoda Auto a SAP ČR. Studenti zvítězili v silné konkurenci studentů z Univerzity Hradec Králové a Vysoké školy ekonomické.

Soutěž spočívala ve stanovení vhodné logistické strategie, při kterých bylo nutné zásobovat centrální sklad produkty od dodavatele a regionální sklady napojené na centrální sklad. Odbyt prodávaných produktů závisel na vhodně zvolené cenové politice. Ceny produktů bylo třeba zvolit s odpovídající marží, aby bylo možné konkurovat ostatním týmům. Simulační hra byla realizována v prostředí systému SAP S/4 HANA.

Ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci. Pohár bude vystaven na čestném místě v prostorách PEF.