PoliRural Newsletter 8

Zprávy

Pilotní program v Apulii si klade za cíl zvýšit atraktivitu regionu stanovením politik a opatření příznivých pro rozvoj stávajících farem a podporou vytváření nových farem ve venkovských oblastech. Akce týkající se výrobních systémů se budou týkat podpory zavádění nových produktů a služeb souvisejících s oběhovou a digitální ekonomikou, které podporují nové pracovní pozice, zejména pro mladší skupiny obyvatel.