PoliRural Newsletter 7

Zprávy

Partneři projektu PoliRural se zúčastnili akce „Týden vize venkova – Představa budoucnosti evropských venkovských oblastí“, která se konala ve dnech 22. – 26. března 2021 a kterou uspořádala Evropská síť pro rozvoj venkova (ENRD) v úzké spolupráci s Evropskou komisí.