PoliRural Newsletter 6

Zprávy

Region Vidzeme v Lotyšsku je stále ve svém aktivním období, protože v rámci projektu Vidzeme realizuje pilotní aktivity a zpracovává Program regionálního rozvoje na období 2021-2027. Proces probíhá za silné účasti profesionálů v oboru, zúčastněných stran na různých úrovních politiky, „nováčků“ na venkově, zástupců výzkumného sektoru a místních komunit. Skupina těchto zúčastněných stran rovněž tvoří regionální panel, který je zřízen pro účely dohledu a poradenství.