PEF – UZNÁVÁNÍ ZÁPOČTŮ NEBO ZKOUŠEK, DODATEČNÝ ZÁPIS NA PŘEDMĚT NEBO ZMĚNA VOLBY PŘEDMĚTŮ KIT – ZS 2023/2024

Homepage

,

Minulé

,

Zprávy

Dle termínů pedagogické činnosti pro ZS 2023/2024 probíhá uznávání zápočtů nebo zkoušek první dva týdny semestru. Týká se výhradně předmětů Katedry informačních technologií PEF! Uznání zkoušky či zápočtu musí být v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy ČZU v Praze.

Povinnosti studenta:

Student, který nastoupil do studia na PEF z jiné fakulty, univerzity nebo znovu vykonal přijímací zkoušky na PEF, může o uznání zápočtu/zkoušky či připsání předmětu v daném akademickém roce požádat do konce 2. týdne zimního semestru, tedy nejpozději do 15. 10. 2023 (platí pro prezenční i kombinovanou formu studia). Později podané žádosti jsou bezpředmětné.

Uznání zkoušky (zápočtu) – dle platného SZŘ nesmí být zkouška/zápočet starší než 5 let.

Student vyplňuje žádost v aplikaci Kontaktní centrum (KC) v UIS, viz níže DŮLEŽITÉ.

Student podává žádost o uznání či připsání předmětu na začátku zimního semestru pro celý akademický rok (tj. předmětů pro ZS i LS).

DŮLEŽITÉ!!!!

Žádosti a oznámení Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze se podávají prostřednictvím Kontaktního centra v is.czu.cz po přihlášení v sekci eAgenda: Kontaktní centrum -> PEF – Studijní oddělení -> zde se vybere konkrétní žádost -> vyplní formulář (případně doplní požadované přílohy) a následně odešle k příslušné studijní referentce k vyřízení.