PEF – Uznávání zápočtů nebo zkoušek, dodatečný zápis na předmět nebo změna volby předmětů KIT – ZS 2022/23

Zprávy

Dle termínů pedagogické činnosti pro ZS 2022/2023 probíhá uznávání zápočtů nebo zkoušek první dva týdny semestru. Veškeré žádosti (podklady *) zasílejte elektronicky garantovi předmětu, případně sekretariátu katedry (sucha@pef.czu.cz). * V případě přestupu z jiné univerzity je nutný sylabus předmětu nebo odkaz na sylabus na webu, dále doklad o vykonání zkoušky. O vyřízení žádosti budete informováni do 3 pracovních dnů.