Odborná stáž magisterských studentů Fakulty informačních technologií Eurasijské národní univerzity L.N.Gumilyova

Zprávy

Studenti magisterského studijního programu Informatika Fakulty informačních technologií Eurasijské národní univerzity L. N. Gumilyova navštívili Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze ve dnech 14. – 23. března a 14. – 24. listopadu 2016.

 

Studenti magisterského studijního programu Informatika Fakulty informačních technologií Eurasijské národní univerzity L. N. Gumilyova navštívili Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze ve dnech 14. – 23. března a 14. – 24. listopadu 2016.

Celkem 20 studentů závěrečného ročníku magisterského oboru Informatika se seznámilo s prostředím a studijními obory vyučovanými na Provozně ekonomické fakultě. Mezi hlavní body programu patřilo setkání s proděkanem pro mezinárodní vztahy doc. Ing. Karlem Tomšíkem, Ph.D., návštěva laboratorě pro studium lidského chování HUBRU a účast na vybraných přednáškách a cvičeních v anglickém jazyce pod vedením Ing. Miloše Ulmana, Ph.D.

Odborná stáž byla jedním z kroků rozvíjející se spolupráce mezi hostující Katedrou informačních technologií PEF ČZU a Katedrou informatiky FIT ENU.