Návštěva konference IPPS 2022

Zprávy

Pracovníci katedry se zúčastnili mezinárodní konference zaměřené na fenotypizaci rostlin.

 

Zahájení konference

Konference International Plant Phenotyping Symposium 2022 je pořádaná mezinárodní organizací International Plant Phenotyping Network. Místem letošního ročníku bylo univerzitní město Wageningen v Nizozemí. V rámci konference pracovníci wp prezentovali výsledky spolupráce s institutem ICRISAT v rámci úvodního Workshopu. Dále prezentovali poster ve speciální sekci včetně krátké prezentace v hlavní sekci konference. 

Workshop Recent advances in controlled environment phenotyping and lab-to-field translation

V rámci konference se konalo několik setkání s dalšími zahraničními partnery – např. firmou Phenospex, PSI, výzkumným ústavem CATRIN při Univerzitě Palackého v Olomouci, zástupci Slovenské University of Agriculture in Nitra, ale i přímo se zástupci IPPN. Zástupci wp dostali pozvání do francouzského Montpelier, kde by měli řešit vývoj nástrojů pro sdílení dat MIAPPE, BrAPI a vývoj datové platformy ČZU. 

Prezentace posteru