NÁHRADNÍ SEMINÁŘ BP/DP 25. 10. 2023 – ODPOLEDNE

Formulář

Další informace a dotazy – vedoucí práce.

Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)