NÁHRADNÍ DP/BP SEMINÁŘ TERMÍN UKONČENÍ SZZ ÚNOR 2024

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Diplomantský seminář

,

Minulé

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2024 a nemají účast na semináři dosud splněnou nebo mají od vedoucího práce doporučeno absolvovat seminář znovu. Účast na semináři je povinnou součástí 3. zápočtu DP/BP.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce.

Na seminář je možné se přihlašovat od 2. 10. 2023 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je 16. 10. 2023! Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rámci jedné komise.

Přihlašování zde od 2. 10. 2023

Úterý 24. 10. 2023 (9:00)       –  PŘIHLÁSIT SE  (2. 10. 2023 – 16. 10. 2023)

Středa 25. 10. 2023 (13:00)    –  PŘIHLÁSIT SE  (2. 10. 2023 – 16. 10. 2023)

Seminář se uskuteční v zasedací místnost PEF E155.

Organizační pokyny:

  • svoji prezentaci zaslat mailem nejpozději den předem do 15:00 hodin Ing. Hellerové
  • dodržet maximálně 10 minut na prezentaci DP / 5 minut na prezentaci BP
  • předpokládáme civilní oblečení

Další informace a dotazy – vedoucí práce.

Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)