KIT má 3 nové doktory

Přednášky

,

Zprávy

V listopadu 2022 úspěšně obhájili své disertační doktorské práce Ing. Eva Kánská, Ph.D., Ing. Vojtěch Novák, Ph.D. a Ing. Jan Pavlík, Ph.D., gratulujeme!

  Ing. Eva Kánská, Ph.D. obhájila dne 29. listopadu 2022 svoji disertační práci před komisí a získala titul Ph.D. v doktorském programu Informačních management. Disertační práce na téma Vybrané aspekty ICT v agrárním sektoru se zabývá problematikou komplexního zmapování kontinuálního vývoje implementace ICT v agrárním sektoru v dlouhodobém časovém horizontu a v kontextu rozvoje venkovských regionů. Školitelem Ing. Evy Kánské, Ph.D. byl doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. Ing. Vojtěch Novák, Ph.D. se dne 22. listopadu 2022 stal prvním úspěšným absolventem programu Systémové inženýrství a informatika. Obhájil svoji disertační práci na téma Metody sběru, zpracování a vizualizace IoT a dat v prostředí GIS a získal titul Ph.D. před doktorskou komisí. Ve své disertační práci se zabývá návrhem metody a doporučením optimalizujícím provoz IoT sítí senzorů pro potřeby geografických informačních systémů. Školitelem Ing. Vojtěcha Nováka, Ph.D. byl doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Ing. Jan Pavlík, Ph.D. se stal druhým úspěšným absolventem programu Systémové inženýrství a informatika, když dne 22. listopadu 2022 obhájil svoji disertační práci a získal titul Ph.D. před doktorskou komisí. Ve své disertační práci na téma Automatizace a zpracování prostorových dat se zabývá návrhem metodiky pro zlepšení řešení modelové situace zpracování  zemědělských simulací pro podoblasti: – zvyšující se nároky na zpracování vzhledem k vzrůstajícím objemům dat;- znovu-využitelnost vyvinutých podpůrných softwarových nástrojů;- rychlost zpracování dat. Školitelem Ing. Jana Pavlíka, Ph.D. byl doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. Novým absolventům ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů!