Diplomantský seminář Všeradice 2021

Akce

,

Diplomantský seminář

,

Zprávy

Dne 25. 2. 2021 se bude konat v pořadí již 23. diplomantský seminář (vědecko-výzkumný workshop KIT). Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT – termín ukončení LS 2021. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

  Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu celodenního semináře (studenti budou rozděleni do komisí). Uzávěrka přihlášek byla ukončena 7. února 2021. Na seminář se již nelze standardně přihlásit, pouze jako případný náhradník (emailem Ing. Kánské). Vzhledem k přetrvávající mimořádné situaci s nejistým výhledem se Diplomantský seminář bude konat on-line v distančním režimu. Všichni studenti dostanou nejpozději 18. 2. 2021 email od předsedy komise (ke které budou přiřazeni) s příslušným odkazem na Google Meet/MS Teams (odkaz se bude pro každou komisi lišit!). Dotazy k organizaci semináře: Než začnete klást jakékoliv dotazy, prostudujte si řádně předchozí text. Harmonogram ZDE Ing. Eva Kánská, kanska@pef.czu.cz, 736 129 040 Další dotazy ohledně vlastní DP a její prezentace:   příslušný vedoucí práce Předchozí ročník Diplomantského semináře Všeradice KIT.