Diplomantský seminář KIT – Všeradice 2018

Akce

,

Diplomantský seminář

,

Zprávy

Jubilejní 20. diplomantský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT – termín ukončení LS 2018. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

  Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP. Na seminář je možné se přihlašovat od 14. prosince 2017 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek a plateb registračního poplatku je 10. února 2018. Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Časová dotace na obhajobu studenta je 15 minut, z toho 10 minut prezentace. Práci a její prezentaci nepodceňovat, v případě nepřesvědčivých výsledků vedoucí práce doporučí odklad odevzdání práce a SZZ (neudělení zápočtu). Další informace a dotazy – vedoucí práce. Organizační garant semináře:  Ing. Eva Kánská (kanska@pef.czu.cz, 224 382 390) Pokyny pro studenty DP seminář Dne 1. března 2018 se sejdeme ve Všeradicích nejpozději do 9:00!! Areál Zámku ve Všeradicích bude zpřístupněn již od 8:00 hod. Jednání komisí začíná v 9:30, před začátkem je třeba nahrát prezentace. Informace pro studenty, kteří pojedou autobusem: autobus odjíždí v 7:00 hod od Menzy ČZU v Praze. Studenti, kteří provedli platbu 20. února 2018 a později, si pro jistotu přinesou potvrzení o provedené platbě! Harmonogram semináře