Diplomantský seminář KIT – Všeradice 2017

Akce

,

Diplomantský seminář

,

Hackathony

19. ročník semináře pro diplomanty Katedry informačních technologií se uskuteční 2. 3. 2017 ve Všeradicích. Podrobnější informace budou průběžně doplňovány.

  Diplomantský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT – termín ukončení LS 2017. Účast na diplomantském semináři je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Práci a její prezentaci prosím nepodceňujte! V případě nepřesvědčivých výsledků vedoucí práce doporučí odklad odevzdání práce a SZZ (neudělení zápočtu). Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP. Na seminář je možné se přihlašovat od 1. prosince 2016 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek a plateb registračního poplatku je 24. února 2017. Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Časová dotace na obhajobu studenta je 15 minut, z toho 10 minut prezentace. Další informace a dotazy: vedoucí práce. Organizační garant semináře: Ing. Eva Kánská (kanska@pef.czu.cz, 224 382 390)

Pokyny pro studenty DP seminář

Dne 2. března 2017 se sejdeme ve Všeradicích nejpozději do 9:00!! Areál Zámku ve Všeradicích bude zpřístupněn již od 8:00 hod. Jednání komisí začíná v 9:15, před začátkem je třeba nahrát prezentace. Informace pro studenty, kteří pojedou autobusem: autobus odjíždí v 7:00 hod od Menzy ČZU v Praze. Studenti, kteří provedli platbu 23. února 2017 a později, si pro jistotu přinesou potvrzení o provedené platbě!
V rámci semináře je pořádán Hackathon Všeradice 2017. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka. Sponzoruje společnost CONCUR.