Diplomantský seminář KIT 2024

Akce

,

Budoucí

,

Diplomantský seminář

,

Homepage

Ve dnech 29. 2. 2024 a 7. 3. 2024 se bude konat v pořadí již 26. diplomantský seminář (vědecko-výzkumný workshop KIT). Celodenní seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT – termín ukončení (SZZ) LS 2024. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP.

Na zvolený termín semináře bude možné se přihlašovat až od 12. ledna 2024 prostřednictvím webu KITUzávěrka přihlášek je 12. února 2024. Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozřazeni do několika sekcí). Časová dotace na obhajobu studenta DP je 15 minut, z toho 10 minut prezentace.

Seminář je pořádán v areálu ČZU v Praze vždy ve čtvrtek (3. sudý nebo 3. lichý týden LS).

Po vyhlášení výsledků následuje raut v rámci networkingu s vedoucími prací, pedagogy katedry, externími členy komisí a kolegy.

Harmonogram semináře:

Plánek příjezdu do knihovny:

Plánek Knihovny ČZU