dComFra

Akce

Digital Competence Frameworks for Ukrainian teachers and other citizens (Rámce digitální kompetence pro ukrajinské učitele a další občany).

 

O projektu:

Katedra informačních technologií se podílí na projektu dComFra v rámci Erasmus+ a je spolukoordinátorem WP4 – Content development & Pilot use of dComFra resources.

Účelem tohoto projektu je zlepšit vývojovou situaci digitální kompetence na Ukrajině, harmonizovat ji s evropským mainstreamem přizpůsobením rámců digitálních kompetencí pro občany a pedagogy, vytvořit Ukrajinskou národní digitální koalici; reformovat další vzdělávání učitelů a poskytovat zkušenosti s „osvědčenými postupy“ a jak by bylo možné digitálně kompetence dále obecně rozvíjet a přizpůsobovat výzvám sektoru vysokoškolského vzdělávání v rámci společnosti jako celku. Motivací je cíl stanovený Evropskou komisí v koalici digitálních dovedností a pracovních míst, v rámcích DigComp a digitálních agend pro Evropu. Cílem projektu je:

 • vytvořit efektivní síť Ukrajinské národní digitální koalice mezi vzdělávacími institucemi, sdruženími, veřejnými orgány a zástupci podniků z Ukrajiny;
 • navrhovat a implementovat rámce digitální kompetence na Ukrajině;
 • vydávat doporučení pro úpravu osnov digitální kompetence studia podle Digitální evropské agendy a moderních potřeb trhu práce;
 • vytvořit rámce digitální kompetence školení pro učitele a pro občany;
 • poskytovat vysoce kvalitní školení digitální kompetence pro různé sociální vrstvy společnosti.

 

K dosažení cílů projektu budou implementovány následující činnosti:

 • Provedení analýzy rámců EU DigComp.
 • Zpracování zprávy o analýze potřeb digitální kompetence pro Ukrajinu.
 • Vývoj rámce digitální kompetence, e-platformy a 14 výukových modulů pro různé skupiny občanů a pedagogy s praktickými úkoly.
 • Provedení pilotního školení pro 210 učitelů a 140 vnitřních uprchlíků a válečných veteránů.
 • Realizace workshopů, vzdělávacích meetingů a akcí.

 

Projekt je financován z programu Erasmus+, č. projektu 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

 

Web projektu: https://dcomfra.vdu.lt/

Stav projektu: Projekt byl zahájen v listopadu 2018 a trvání je 36 měsíců. Předpokládá se prodloužení o 12 měsíců na celkovou délku trvání projektu 48 měsíců.

Partneři

 • Vytautas Magnus University (VMU) (Lithuania)
 • Carinthia University of Applied Sciences (Austria)
 • Czech University of Life Sciences Prague(Czech)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Poland)
 • University Politehnica of Bucharest (Romania)
 • Kyiv National University of Culture and Arts (Ukraine)
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
 • National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, NTU “KhPI” (Ukraine)
 • Donetsk National Technical University, DonNTU (Ukraine)
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)
 • Kharkiv National University of Radioelectronics (Ukraine)
 • Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University (Ukraine)
 • Ukrainian association of IT professionals (Ukraine)
 • Information Technologies Institute (Lithuania)
 • Ministry of education and science of Ukraine (Ukraine)