CYKLUS PŘEDNÁŠEK ODBORNÍKŮ Z PRAXE ZS 2023/2024

Minulé

,

Přednášky

Katedra informačních technologií bude opět pořádat v ZS 2023/2024 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Nabízené přednášky budou v průběhu akademického roku k dispozici ze záznamu. Z celkem osmi nabízených přednášek je jedna v anglickém jazyce. Cyklus přednášek probíhá v ZS (období říjen až leden).

 

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti oboru Informatika, dále studenti ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského, 1. a 2. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Web design, Počítačové sítě, Internetové technologie Client Side, ICT pro managery a v anglickém jazyce pro předmět Computer Networks.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je určeno v předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Student se samozřejmě může přihlásit i na více přednášek. Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu KIT (viz níže). Cyklus přednášek běží od 23. října 2023 standardně v pondělí od 15:45 na učebně EIV, v některých termínech na EIII. Cyklus běží do konce prosince 2023.

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 16. října 2023 prostřednictvím webu katedry.

Na přednáškách bude evidována docházka!

Na každé přednášce bude prováděna docházka. Pro evidenci docházky použijte identifikační kartu ČZU (studentskou kartu/ISIC). Použití studentské karty je povinné pro studenty denní i kombinované formy studia při absolvování akce ve fyzické podobě (v místnosti na PEF). 

POZOR ! Absolvovaná přednáška je započitatelná jako součást  zápočtu v rámci povinné bakalářské praxe !

Datum

Téma přednášky

Přednášející

Společnost, pozice

Místnost

23. 10. 2023

Hybridní virtuální Desktop – ceBox Workspace

Tomáš Pácal

Wisper.io

EIII

Pod pojmem IoT neboli internet věcí si můžeme představit jakýsi systém chytrých zařízení a strojů, které mezi sebou vzájemně komunikují a spolupracují bez asistence člověka. IoT tvoří základy průmyslu 4.0, který označuje nadcházející inovace výrobních procesů pro výzvu spojenou s naším profesním i osobním životem.

30. 10. 2023

Drony využívané v zemědělství

Ondřej Perlík

JohnDeere (STROM Praha)

EIV

Tématicky se přednáška bude týkat dronů, nalétání na vybrané pozemky a využití těchto dat pro zemědělství.

13. 11. 2023

ŠKODA AUTO má svého Chatbota

Lukáš Lojka

ŠKODA AUTO

EIII

Čím větší firma je, tím náročnější bývá integrace nástroje, jako je chatbot. O co se jedná? Proč chatbota ve Škoda Auto využíváme a do kterých oblastí míří? Na všechny tyto otázky vám odpovíme na přednášce Čím větší firma je, tím náročnější bývá integrace nástroje, jako je chat bot. Jak z hlediska infrastruktury, tak i z pohledu IT bezpečnosti. Výsledkem je ale mnoho ušetřených hodin a větší efektivita.

20. 11. 2023

Role v kybernetické bezpečnosti

Pavlína Havelková

SPCSS

EIII

„Co si představit pod pojmem bezpečnostní role v kybernetické bezpečnosti? Jsou to jen ty, které mají oporu v legislativě? Roli Manažera, Architekta nebo Auditora kybernetické bezpečnosti najdeme ve vyhlášce o KB, co se ale skrývá pod názvy Threat Hunter, Analytik KB, Správce zranitelností a mnoha dalšími? V přednášce vám představíme různorodost pracovní náplně kolegů, kteří zajišťují jak detekci a obranu kyberprostoru, tak legislativní soulad SPCSS jako nedílnou součást jejich běžných denních činností. Zmínka bude také o našem Trainee programu, který může být odrazovým můstkem pro vaši kariéru v KB.“

27. 11. 2023

Aktuální dění v e-Governmentu a jeho dopady na města a obce

Tomáš Lechner

Triada s.r.o.

EIV

V letošním roce byl zřízen nový úřad Digitální a informační agentura, která má zajistit rozvoj elektronizace napříč veřejnou správou. Mezi její aktuální úkoly patří rozvoj využití elektronické identifikace, realizace eDokladovky a naplňování zákona o právu na digitální služby. Dopady těchto projektů na města a obce spolu s dalšími aktuálními změnami ve vnitřní elektronizaci měst a obcí budou předmětem této přednášky.

4. 12. 2023

Digitalizace a automatice smluv a procesů uzavírání smluv (Librex a další programy)

Jiří Hueber

SAP ČR

EIV

Tato přednáška se zaměřuje na stále se rozvíjející oblast digitalizace a automatizace smluv a procesů spojených s uzavíráním smluv. Bude diskutovat o moderních nástrojích a technologiích, včetně programu Librex, které umožňují organizacím efektivněji spravovat smluvní dokumentaci a procesy.

11. 12. 2023

Cisco Meraki MX and Cisco Umbrella

Andrej Jeleník a Peter Morvay

CISCO ČR

EIV

REZERVOVÁNO

Během přednášky vám představíme konfigurací obou integrovaných platforem – Meraki MX a Cisco Umbrella. Tato integrace je základním stavebním kamenem Cisco SASE konceptu. Dozvíte se, jak jednoduše nakonfigurovat a zabezpečit síť jednotlivých poboček ať už jsou kdekoliv na světě. (v angličtině)

18. 12. 2023

Audit IS – ERP Systémy – SAP

Tomáš Dušenko

Pricewaterhause Coopers

EIII

Přednáška na téma „Audit IS – ERP Systémy – SAP“ se zaměřuje na důležitý aspekt auditu informačního systému, konkrétně na systém SAP, který je významným ERP řešením. Bude zkoumat, jak provádět důkladný audit systému SAP, zahrnující bezpečnost, compliance a efektivitu provozu. Tato přednáška je zaměřena na odborníky v oblasti auditu a IT, kteří chtějí lépe porozumět specifikám auditu ERP systémů, zejména SAP, a zlepšit své dovednosti v této oblast