Cyklus přednášek odborníků z praxe ZS 2021/2022

Akce

,

Zprávy

Katedra informačních technologií po vynucené pauze opět pořádá v ZS 2021/2022 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Nabízené přednášky jsou k dispozici ze záznamu. Cyklus přednášek probíhal v ZS (období říjen až leden).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti oboru Informatika, dále studenti ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského, 1. a 2. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Web design, Počítačové sítě, Internetové technologie Client Side, ICT pro managery a jejich ekvivalenty v anglickém jazyce Computer Networks, Internet Technologies Client Side, ICT for managers, Information Systems a Business Information Systems.

Každá přednáška bude postupně doplněna o záznam (video s přednáškou).

 

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  
on-line

Síť s podporou data-driven přístupu pro IT i business oddělení

Dominik Soukup

CISCO Systems (Czech Republic) s.r.o. čj Záznam

Stabilní a jednotná síťová infrastruktura je důležitým předpokladem pro plynulý a bezpečný chod libovolné společnosti bez ohledu na velikost. Pryč jsou doby, kdy síťová infrastruktura sloužila jen pro internetové připojení uživatelů. V síti se objevuje stále více různorodých koncových zařízení, která mají různé role a jsou určená odlišným skupinám uživatelů. V rámci toho webináře se zaměříme na možnosti využití síťových prvků Cisco Catalyst a Meraki pro vytvoření jednotné a univerzální infrastruktury pro dnešní a budoucí potřeby. Následně si ukážeme nástroj Cisco DNA Spaces, který využívá možnosti jednotné infrastruktury a dokáže pomoci při řešení IT incidentů, sběru a monitoringu dat z drátových i bezdrátových senzorů či business analýze vašich procesů.


on-line

Zakázky pod lupou – Hodnotíme veřejné IT zakázky

Vít Lidinský a Petr Lidinský

nezávislí odborníci čj

Záznam

Meraki je silnou součástí Cisco portfolia a jako lídr v cloudových technologiích nabízí neustálý přístup k inovacím. Připojte se spolu s námi na tento webinář a získejte přehled o novém portfoliu z dílny Meraki.K tradičním řešením, jakými jsou bezpečnostní zařízení Meraki MX, Switche MS a bezdrátové přístupové prvky MR, přibývají senzory na monitoring prostředí. Díky cloudovému managementu dokážete rychle a bezpečně spravovat tisíce senzorů pro sledování teploty, vlhkosti, úniku vody a otevírání dveří. Fyzická bezpečnost je již tradičně doplňována kamerovým řešením s bohatou analytickou výbavou. Meraki tak vytváří jedinečné prostředí, které spojuje IT se světem IoT.