Cyklus přednášek odborníků z praxe z oblasti ICT (ZS 2016/2017)

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

Katedra informačních technologií pořádá v ZS 2016/2017 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z celkem deseti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům je kromě vlastního tematického obsahu přednášky také často nabízena spolupráce s příslušnými subjekty ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech a dalších programech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Informační technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu wp (viz níže). Cyklus přednášek běží od 24. října 2016 vždy v pondělí od 15:45 do poloviny ledna 2017, kapacita je omezena velikostí disponibilní posluchárny, kterou je v ZS posluchárna E IV (65 míst).

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 17. října 2016 prostřednictvím webu katedry:

datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost
24.10.2016 Software Defined Networks Ing. Zdeněk Pala Extreme Networks E IV
31.10.2016 IoT, IQRF, meshové sítě Mgr. Ivona Spurná IQRF Alliance E IV
07.11.2016 Trendy řízení kvality SW / SW Quality Assurance trends Ing. Barbora Václavíková
Ing. Tomáš Lučovič
CONCUR E IV
14.11.2016 Projektové řízení v IT – státní správa a samospráva Ing. Martin Lukáš, Ph.D. IT Programový manažer, MŽP E IV
21.11.2016 Automation and Integration of Network Management (anglicky) Ing. Zdeněk Pala Extreme Networks E IV
28.11.2016 ICT Security (anglicky) Ing. Borek Boissy Bourse Direct France (Fr) E IV
05.12.2016 Webové a mobilní mapové aplikace Ing. Karel Charvát Czech Center for Science and Society E IV
12.12.2016 Projektové řízení – ICT v nadnárodních korporacích Ing. Vratislav Čermák, Ph.D. IT konzultant E IV
16.01.2017 Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi Ing. Vít Lidinský, Ph.D. NowireCZ EV