Cyklus přednášek odborníků z praxe z oblasti ICT (LS 2016/2017)

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

Katedra informačních technologií pořádá v LS 2016/2017 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z celkem deseti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Další cyklus přednášek probíhá v ZS (období říjen až prosinec).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v LS studenti oboru Informatika, dále studenti ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského a 1. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Operační systémy a počítačové sítě, Operating systems and computer networks, Podnikové informační systémy, Značkovací jazyky, Markup languages, Bezpečnost IS, IS/IT security, Elektronický obchod a podnikání, E-business and commerce, ICT pro manažery, IT for e‑business.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je určeno v předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Student se samozřejmě může přihlásit i na více přednášek. Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu wp (viz níže). Cyklus přednášek běží od 1. března 2017 vždy ve středu od 16:30 do poloviny května 2017, kapacita je omezena velikostí disponibilní posluchárny, kterou je v LS posluchárna EIV (70 míst).

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 20. února 2017 prostřednictvím webu katedry:

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost
1.3.2017 UML – má dokumentace smysl? Vojtěch Kounovský,
Roman Machytka
Assist spol. s r. o. EIV
Přednáška má posluchače přesvědčit o tom, že dokumentování je nezbytné u každého vývoje softwaru, a tudíž by ho měl každý novodobý vývojář ovládat. V průběhu přednášky budou představeny základní UML diagramy a jejich použití na modelovém příkladu. V závěru pak proběhne demonstrace reálné komunikace mezi zákazníkem a analytikem za využití UML (příklad, jak dopadají projekty bez dokumentace, základní myšlenky tvorby, dokumentace, rozdělení UML diagramů, představení základních UML diagramů, reálná komunikace se zákazníkem z praxe).

8.3.2017 Building Enterprise JavaScript front end system Jaroslav Čech iCORD International s.r.o. EIV
Přednáška představuje JS, jako nejpoužívanější frond end technologii, uvádí hlavní nevýhody bare JS, představuje nejpoužívanější JS Frameworky: jQuery, TypeScript, React a Flux, Angular a nástroje pro tvorbu JS systému: Gulp, node.js. Výklad je doplněn reálnými příklady z praxe.

15.3.2017 Příklady Microsoft cognitive services Jaroslav Čech O2 / iCORD International s.r.o. EIV
Přednáška vysvětluje, co to jsou Microsoft kognitivní servisy, jejich zabudování do SW systémů na základě živých příkladů: Computer vision, Search, ChatBots. Demonstrováno je využití v reálných systémech.

22.3.2017 Sběr požadavků v IT – klient nezadal, vývojář se nezeptal… Vojtěch Kounovský,
Roman Machytka
Assist spol. s r. o. EIV
Přednáška má posluchače upozornit na časté chyby ve sběru požadavků od klienta a zároveň představit osvědčené postupy, které pomáhají těmto chybám předejít. Součástí přednášky bude taktéž praktická ukázka sběru požadavků na modelovém případu, která pomůže účastníkům lépe pochopit problematiku (příklad, jak dopadají projekty bez kvalitního zadání, základní myšlenky sběru požadavků, techniky a formy sběru požadavků, reálná komunikace se zákazníkem z praxe).

29.3.2017 Kdo je a co dělá Product manager Lukáš Kovač Seznam.cz, a. s. EIV
Přednáška posluchačům představí práci Product Managera. Posluchači si budou moci udělat představu o tom, co společnost Seznam.cz připravuje a jak o produktech Product Manager přemýšlí. Budou seznámení s oblastmi, za které je Product Manager zodpovědný.

5.4.2017 Jak efektivně řešit integrované podnikové informační systémy – obchodně a technicky Jiří Kamenický, Karel Kotrba Syntea software group a.s. EIV
Průvodce procesem jak efektivně navrhovat, implementovat a provozovat informační systémy v komplexním prostředí zákazníků. Jak postupovat, když se v čase mění obchodní záměry a cíle klientů a s tím i jejich uživatelské potřeby. Jaké technologické nástroje pro tvorbu, řízení a automatické zpracování využívat, aby byl systém i přes neustálé změny robustní a spolehlivý. Součástí výkladu jsou ukázky několika příkladů z praxe.

12.4.2017 Building Enterprize JavaScript front end system (anglicky) Jaroslav Čech iCORD International s.r.o. EIV
The lecture presents JS – the most used frond end technology nowadays, main disadvantages bare JS, presents the most used JS frameworks today: jQuery, TypeScript, REACT and Flux, Angular and the most used tools for building JS system: Gulp, node.js. Interpretation is supplemented with real world example.

19.4.2017 IS Security (SecureAnyBox, KeyShieldSSO) (anglicky) Václav Šamša TDP s.r.o. EIV
The lecture is focused on IT security – implementation of encrypted storage sharing and allocation of access rights – passwords, certificates, documents, sensitive information (SecureAnyBox) and secure SSO with 2FA (KeyShieldSSO), which supports authentication to active elements in the network and integration with various applications such as Moodle. KeyShield SSO is the fastest SSO solution in the world.

26.4.2017 Bezpečná komunikace mezi mobilní aplikací a serverem Tomáš Hubáček,
Jan Petr
INVENTI Development, s.r.o. EIV
Přednáška se zaměří na „man in the middle attack“, k čemu slouží https, tls, co je ssl pinning a jak ho nastavit. Dále bude zmíněno PKI, symertické / asymetrické šifrování, certifikáty a certifikační autority, elektronický podpis a typy útoků: Cross-site scripting, Cross-site request forgery a SQL injection.

10.5.2017 Úloha IT v globální logistice (DHL IT Services) Jakub Kálal,
Štěpán Fuchs
DHL Information Services (Europe), s.r.o. EIV
Představení interní IT organizace, která poskytuje IT služby globální logistické firmě DHL. Cílem přednášky je seznámit posluchače s tím, jak fungují procesy velkých datových centrech pro globální korporace, a to od zajištění veškeré infrastruktury, přes IT služby až po jejich návaznost na business procesy. Zároveň bude popsána činnost oddělení, které poskytuje podporu koncovým uživatelům z oblasti workflow procesů.