CODECS General Assembly 12 – 14. prosince 2023

CODECS

,

Nezařazené

Doc. Ing. Miloš Ulman, PhD. se jako zástupce Katedry informačních technologií (KIT) z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU) zúčastnil druhého projektového mítinku na projektu Horizont Evropa Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems (CODECS), který se konal hybridní formou na španělské univerzitě v Almeríi 12. – 14. prosince 2023.

CODECS byl zahájen 1. října 2022 a hlavním cílem tohoto setkání po více než roce od jeho zahájení bylo poskytnout přehled o jeho průběhu a analyzovat nadcházející kroky. Akce také přispěla k posílení spolupráce mezi partnery konsorcia a navazování kontaktů.

Mítink zahájila svým projevem Angely Guarino z European Research Executive Agency (REA), která zdůraznila klíčovou roli digitálního zemědělství při prosazování systémových změn směrem k udržitelnosti.

Významným bodem programu byla návštěva demonstrační farmy na univerzitě v Almeríi s ukázkou integrace digitálních technologií do výrobních kapacit a pokusných pracovišť. Účastníci prohlídky se dozvěděli praktické zkušenosti s využitím digitálních technologií.

Doc. Ulman seznámil účastníky s plánem prací na vývoji digitálních nástrojů na hodnocení dopadů digitalizace v zemědělství. Tým řešitelů z KIT PEF zodpovídá za práce spojené s vývojem nástrojů a za odevzdání oficiálního reportu v září 2024. Dále se podílí na sběru a zpracování dat k hodnocení ekonomických přínosů digitalizace a mapování digitalizačních procesů na vzorových farmách.