Bakalářský seminář pro SZZ 2024

Akce, Budoucí, Homepage
Od 16. ledna 2024 se bude konat bakalářský seminář KIT. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení studia (SZZ) je květen/červen 2024 a nemají účast na semináři již splněnou. Místo konání semináře bude v zasedací síni PEF – E155. BP semináře probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Studenti se hlásí na kterýkoliv volný termín semináře. Seminář je pro studenty, kteří zpracovávají BP na KIT, povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce ještě nemusí být v době konání semináře zcela dokončena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před SZZ, připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP. Na semináři se hodnotí následující kritéria:
  • Cíl práce
  • Metodika
  • Obsah a přínos práce
  • Závěry a doporučení
  • Prezentace
Na seminář bude možné se přihlašovat od 11. prosince 2023 prostřednictvím webu KIT – přihlášky na termín viz níže. Uzávěrka přihlášek je 7. ledna 2024 – počet míst je omezen. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se počítá s časovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace. Další informace: – vedoucí BP – organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048) Organizační pokyny a program jednotlivých seminářů budou včas zveřejněny. REGISTRACE 16. 1. 2024 od 9:00 (dopoledne) – PŘIHLÁŠENÍ 16. 1. 2024 od 13:00 (odpoledne) – PŘIHLÁŠENÍ 17. 1.  2024 od 9:00 (dopoledne) – PŘIHLAŠOVÁNÍ 17. 1. 2024 od 13:00 (odpoledne) – PŘIHLAŠOVÁNÍ