Bakalářský seminář 2021

Akce

,

Zprávy

Ve dnech 19. 1., 21. 1. a 26. 1. 2021 se bude konat bakalářský seminář KIT. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení studia (SZZ) je květen/červen 2021 a nemají účast na semináři již splněnou.

  Místo konání semináře bude upřesněno podle aktuální situace (PEF/on-line). BP seminář se skládá z několika dílčích seminářů – samostatných sekcí, které probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Seminář je pro studenty, kteří zpracovávají BP na KIT, povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce ještě nemusí být v době konání semináře zcela dokončena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před SZZ, připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP. Na semináři se hodnotí následující kritéria:
  • Cíl práce
  • Metodika
  • Obsah práce (přínos)
  • Obsah práce (závěry)
  • Prezentace
Na seminář je možné se přihlašovat od 1. prosince 2020 prostřednictvím webu KIT – přihláška na jeden z uvedených termínů viz níže. Uzávěrka přihlášek je 8. ledna 2021. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se počítá s časovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace. Počet míst v sekci je omezen na 14 studentů. Další informace: – vedoucí BP – organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048) Organizační pokyny a program jednotlivých seminářů budou včas zveřejněny zde.