Bakalářský seminář 2018

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Zprávy

Ve dnech 23. 1., 25. 1., 30. 1. a 1. 2. 2018 se bude konat bakalářský seminář KIT ve staré zasedací místnosti PEF – E209 (předpokládáme civilní oblečení).

  Přehled přihlášených a termíny BP seminář se skládá z několika dílčích seminářů – samostatných sekcí, které probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Seminář je pro studenty, kteří zpracovávají BP na KIT, povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce ještě nemusí být v době konání semináře zcela dokončena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před SZZ, připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP. Na seminář je možné se od 1. prosince 2017 přihlašovat prostřednictvím webu KIT – přihláška na jeden z uvedených termínů viz níže. Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2018. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se počítá s časovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace. Počet míst v sekci je omezen na 16 studentů. Poslední termín, tj. 1.2.2018 odpoledne (13:00-16:00) je určen pro studenty, kteří zpracovávají BP v anglickém jazyce. Další informace: – vedoucí BP, – organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

  • přijít minimálně 15 minut před začátkem semináře (8:45; 12:45)
  • z flash disku (ne z e-mailu) nahrát svoji prezentaci na plochu počítače
  • dodržet maximálně 5 minut na prezentaci BP

PŘIHLÁŠENÍ (od 1. 12. 2017)

23. 1. 2018 dopoledne
23. 1. 2018 odpoledne
25. 1. 2018 dopoledne
25. 1. 2018 odpoledne
30. 1. 2018 dopoledne
30. 1. 2018 odpoledne
1. 2. 2018 dopoledne