Aplikované informační technologie v závlahových systémech na soukromých, komerčních a sportovních plochách

Akce

,

Zprávy

Ve spolupráci s Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze a firmou ITTEC, s.r.o. proběhla ve středu 5. 12. 2018 přednáška na téma: Aplikované informační technologie v závlahových systémech na soukromých, komerčních a sportovních plochách.

 

Přednáška se uskutečnila v rámci výuky předmětu Informační technologie. Přednášející na uvedené téma byli: Ing. Karel Kubata, Ph.D. (wp PEF ČZU v Praze), Ing. Naďa Braťková a Ing. Jakub Vejsada (ITTEC, s.r.o.). Přednášky se zúčastnilo celkem 62 studentů prvního ročníku. Témata jednotlivých prezentací jsou v následujícím seznamu:

  • Voda – strategická surovina; klimatické podmínky a jejich změna … důsledky pro technologie závlahových systémů.
  • Jak funguje automatický závlahový systém? Základní přehled prvků závlahových systémů.
  • Principy nastavení závlahového režimu – evapotranspirace, srážková výška.
  • otázky
  • Inteligentní ovládací systémy závlah – přehled a rozdíly.
  • Příklady aplikací

V rámci další spolupráce byla realizována navazující přednáška na semináři Českého svazu greenkeeperů 2019, který se konal 30.1. a 31.1. 2019 v areálu ČZU v Praze. Téma přednášky bylo: Využití moderních závlahových technologií v extrémně suchých obdobích. Zde opět firma ITTEC, s.r.o. a wp PEF ČZU v Praze prezentovaly vzájemnou spolupráci na toto aktuální odborné téma. Na obě přednášky byli pozvání studenti ČZU v Praze a další odborná veřejnost z řad například trávníkářů, groundsmanů, zahradníků a firem zabývajících se údržbou krajiny.

V rámci prezentace přednášejícího Ing. Michala Čermáka z firmy ITTEC, s.r.o. bylo uvedeno několik příkladů využití „chytré závlahy“ v závislosti na aktuální vývoj klimatu. V následující diskusi bylo řečeno větší množství dotazů, na které se mnohdy teprve hledají přesné odpovědi. S ohledem na aktuálnost tématu bude nadále vzájemná spolupráce pokračovat především formou odborných přednášek. Upoutávky na tyto přednášky budou zveřejněny na www.kit.pef.czu.cza www.ittec.cz.

 

Zpracoval Ing. Karel Kubata, Ph.D.