Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Závěrečný seminář projektu Agriteach 4.0

V maďarském Makó se uskutečnil závěrečný seminář dvouletého projektu AgriTeach 4.0, na kterém se podíleli také členové Katedry informačních technologií PEF ČZU v Praze.   více

Zajímavá nabídka práce pro absolventy

Ve spolupráci s naším partnerem firmou SAP Concur upozorňujeme absolventy Katedry informačních technologií PEF na následující zajímavou pracovní pozici.   více

Proběhl Hackathon IoT a chytrá ČZU

2. a 3. dubna 2019 proběhl na půdě Provozně ekonomické fakulty 4. ročník Hackathonu na téma IoT a chytrá ČZU. Cílem akce bylo navrhnout aplikace pro zlepšení kvality života v kampusu ČZU s využitím dat nejen z IoT a dalších chytrých zařízení. Hackathon byl pořádán v rámci řešení interního grantu PEF „Life Sciences 4.0“.   více

Digitální kompetence v EU a na Ukrajině

Ve dnech 8. až 11. dubna 2019 Katedra informačních technologií uspořádala školící akci pro 23 účastníků v rámci projektu Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra.   více

Přednáška Enterprise Design Thinking

Ve středu 13. března 2019 se konala přednáška z Cyklu přednášek odborníků z praxe na téma Enterprise Design Thinking. Akce byla pořádána ve spolupráci s firmou IBM a Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze. Přednáška musela být pro enormní zájem přesunuta do přednáškového sálu s kapacitou cca 240 míst.   více

Vědecko-výzkumný workshop KIT - Všeradice 2019

Vědecko-výzkumný workshop zaměřený na prezentaci výsledků výzkumu studentů magisterských studijních programů se uskutečnil 28. února 2019 ve Všeradicích v rámci 21. ročníku semináře pro diplomanty Katedry informačních technologií ČZU v Praze.   více

Zpráva z diplomantského semináře KIT - Všeradice 2019

Tradiční Diplomantský seminář - vědeckovýzkumný workshop KIT (letos již 21. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal dne 28. února 2019. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   více

4. ročník bakalářského semináře KIT

4. ročník bakalářského semináře KIT PEF ČZU v Praze  se konal ve dnech 22. 1., 24. 1., 29. 1. a 31. 1. 2019. Celkem proběhlo sedm sekcí, z toho jedna byla primárně určena pro studenty v oborech vyučovaných v angličtině.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz