Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

ŠKODA DAY iV-ROADSHOW

ŠKODA AUTO Kariéra zve na ŠKODA DAY iV-ROADSHOW, který proběhne v prostorách Menzy ČZU. Přijďte se v úterý 5. 10. 2021 seznámit s nejnovějšími elektrickými a plug-in hybridními vozy ŠKODA AUTO.   více

PoliRural Newsletter 9

Řešitelé projektů Horizont 2020 financované Evropskou unií se spojili, aby nabídli bezplatnou online letní školukterá probíhala v dopoledních hodinách13., 20. a 27. července a 3. srpna. Výzvu zorganizovali řešitelé projektuRubizmo a zbývajícími zapojenými projekty byly Ruritage, Ruralization, Liverur a PoliRural. Všechny se zaměřují na rozvoj venkova, atraktivitu venkova, cestovní ruch a rozvoj dědictví.   více

Letní hra KIT 2021

Zapojte se do Letní hry KIT 2021 a vyhrajte zajímavé ceny a dárky od partnerů hry!   více

PoliRural Newsletter 8

Pilotní program v Apulii si klade za cíl zvýšit atraktivitu regionu stanovením politik a opatření příznivých pro rozvoj stávajících farem a podporou vytváření nových farem ve venkovských oblastech. Akce týkající se výrobních systémů se budou týkat podpory zavádění nových produktů a služeb souvisejících s oběhovou a digitální ekonomikou, které podporují nové pracovní pozice, zejména pro mladší skupiny obyvatel.   více

Projekt Využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů

V roce 2020 získala Katedra informačních technologií PEF dar od Škoda Auto, a.s. za řešení projektu Využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů během testování použitelnosti. V letošním roce (25. května 2021) prezentoval Ing. Jan Masner, Ph.D. výsledky tohoto projektu na on-line poradě FI IT Marketing Škoda Auto, a.s., kde jeho prezentace vzbudila zasloužený ohlas.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz