Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Cyklus přednášek odborníků z praxe ZS 2021/2022

Katedra informačních technologií po vynucené pauze opět pořádá v ZS 2021/2022 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Nabízené přednášky jsou k dispozici ze záznamu. Cyklus přednášek probíhal v ZS (období říjen až leden).   více

Bakalářský seminář 2022

Ve dnech 18. 1., 20. 1. a 25. 1. 2022 se bude konat bakalářský seminář KIT. Aktuálně byly přidány termíny 27. 1. 2022 (dopoledne a odpoledne) . Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení studia (SZZ) je květen/červen 2022 a nemají účast na semináři již splněnou.   více

PoliRural Newsletter 10

Venkovské ekonomiky ve dvanácti pilotních projektech projektu PoliRural se vyznačují vlastními výzvami a dynamikou. Pro ilustraci rozmanitosti a složitosti venkovských ekonomik ve dvanácti pilotních projektech PoliRural byly shromážděny případové studie nových účastníků a nových aktivit v těchto pilotních projektech PoliRural. Tyto případové studie jsou dále k dispozici na Best Practice Atlasu a jsou zajímavými příklady z praxe, které jsou plně či částečně přenositelné do jiných regionů nebo slouží jako inspirace pro partnery v hodnotovém řetězci.   více

Proběhl Hackathon 2021 - Smart Digital Ecosystem ČZU v Praze

Ve dnech 23. až 30. listopadu 2021 se na půdě České zemědělské univerzity v Praze konal 5. ročník Hackathonu na téma Smart Digital Ecosystem ČZU v Praze. Cílem akce bylo navrhnout aplikace pro zlepšení kvality života v kampusu ČZU v Praze s využitím potenciálu 5G. Hackathon byl pořádán Katedrou informačních technologií ve spolupráci s rektorátem ČZU v Praze a partnery MPO ČR, 5G aliance, T-Mobile, Jump-Tech a Backbone. Hackathon byl také součástí řešení interního grantu PEF „Life Sciences 4.0“.   více

International Business Development Practicum 2022

Druhý ročník odborného programu International Business Development Practicum pro studenty MBA z Fowler College of Business, San Diego State University (SDSU) je plánován ve spolupráci s KIT a OMV PEF ČZU v termínu 15. - 20. května 2022.   více

ŠKODA Biz Sim Cup 2021

KIT PEF ČZU v Praze se zapojila do soutěže manažersko-ekonomických dovedností studentů českých univerzit!   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz