Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Žádosti o uznání předmětu ZS 2019/2020

Uznání zkoušky (zápočtu) - student musí kompletně vyplnit písemnou žádost na standardním formuláři a dostavit se v konzultačních hodinách příslušného přednášejícího během prvních dvou týdnů semestru (viz Důležité termíny ZS 2019/2020), případně v úředních hodinách předá žádost na sekretariát katedry číslo dveří 342 (v tomto případě bude žádost vyřízena během jednoho týdne od odevzdání).   více

Informační systém SAP S/4 HANA ve výuce

Od zimního semestru 2018/2019 mají studenti PEF ČZU možnost si vyzkoušet práci s reálnými daty v informačním systému S/4 HANA od společnosti SAP, která je největším globálním hráčem na trhu podnikových informačních systémů.   více

Přátelské posezení s poděkováním

V měsíci květnu proběhlo přátelské neformální posezení všech přednášejících, kteří se aktivně podíleli na personálním / odborném zajištění průběhu Cyklu přednášek ICT v letním semestru 2018/2019. Jako poděkování všem bylo tentokrát připraveno odpoledne v prostorách univerzitního pivovaru, kde byla zároveň pro přítomné objednaná i exkurze s vrchním sládkem doc. Ladislavem Chládkem, CSc.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz