Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Cyklus přednášek odborníků z praxe LS 2021/2022

Katedra informačních technologií uspořádala v LS 2021/2022 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Forma zvaných přednášek se bude předem stanovena dle domluvy mezi garantem předmětu a přednášejícím.   více

Témata BP a DP k výzkumnému zaměření KIT

Katedra informačních technologií PEF nabízí spolupráci na reálných projektech. Zadání bude poskytnuto vedoucím práce. V následujícím dokumentu najdete výpis konkrétních zadání, na kterých je možné pracovat. Vedoucí práce zajistí užší součinnost při psaní, přístup k datům, metodám a poznatkům. Je tak možné pracovat na zajímavých (výzkumných) projektech s možností prohloubení spolupráce.   více

Slavnostní zahájení studijního programu GISM

V úterý 15. března 2022 byl slavnostně zahájen magisterský studijní program Global Information Security Management (GISM). Slavnostního zahájení, které moderovala Ing. Jana Melezínková se zúčastnil děkan PEF doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., garant programu doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., hlavní autoři Ing. Miloš Ulman, Ph.D. a Dr. Akshay Pottathil, prezident Intelligence Research Institute (IRI), San Diego, USA a řada hostů.   více

PoliRural Newsletter 11

The team of PoliRural has done considerable research and analytical work to develop the report "Ex-ante Intervention Case Study" under the WP6 Regional Rural Change - Pilot Phase 3. This report examines pilot teams' efforts to evaluate the draft plans for transformative policies before their implementation. It aims to support the planning process of Regional Action Plans, helping to improve them and thus enabling the transformation processes these plans are aiming for. It should provide a good ground for measuring future results and the impacts of draft interventions.   více

Zpráva z Diplomantského semináře KIT - 2022

Tradiční Diplomantský seminář - vědeckovýzkumný workshop KIT (24. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se z důvodu očekávané špatné pandemické situace se konal dne 24. února 2022 již druhým rokem v distančním režimu prostřednictvím videokonferencí. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   více

Diplomantský seminář Všeradice 2022

Dne 24. 2. 2022 se bude konat v pořadí již 24. diplomantský seminář (vědecko-výzkumný workshop KIT). Celodenní seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2022. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz