Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Projekt Využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů

V roce 2020 získala Katedra informačních technologií PEF dar od Škoda Auto, a.s. za řešení projektu Využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů během testování použitelnosti. V letošním roce (25. května 2021) prezentoval Ing. Jan Masner, Ph.D. výsledky tohoto projektu na on-line poradě FI IT Marketing Škoda Auto, a.s., kde jeho prezentace vzbudila zasloužený ohlas.   více

Zpráva z Diplomantského semináře KIT - 2021

Tradiční Diplomantský seminář - vědeckovýzkumný workshop KIT (23. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se z důvodu zhoršené pandemické situace netradičně konal dne 25. února 2021 v distančním režimu prostřednictvím videokonferencí. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   více

6. ročník bakalářského semináře KIT

Letošní již 6. ročník bakalářského semináře KIT PEF ČZU v Praze se z důvodu zhoršené pandemické situace netradičně konal výhradně v distančním režimu prostřednictvím videokonferencí ve dnech 19. 1., 21. 1., 26. 1. a 28. 1. 2021. Celkem proběhlo 8 sekcí, z toho dvě byly primárně určeny pro studenty studijních programů vyučovaných v angličtině.   více

Vánoční hra KIT 2020

S nadcházejícím adventním časem připravila Katedra informačních technologií PEF Vánoční hru KIT 2020, která je určena pro studenty a odbornou veřejnost.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz