Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Přátelské posezení s poděkováním

V měsíci květnu proběhlo přátelské neformální posezení všech přednášejících, kteří se aktivně podíleli na personálním / odborném zajištění průběhu Cyklu přednášek ICT v letním semestru 2018/2019. Jako poděkování všem bylo tentokrát připraveno odpoledne v prostorách univerzitního pivovaru, kde byla zároveň pro přítomné objednaná i exkurze s vrchním sládkem doc. Ladislavem Chládkem, CSc.   více

Voda a ICT v Uzbekistánu

Ve dnech 10. až 14. června 2019 byl Katedrou informačních technologií realizován odborný program studijní návštěvy dvanácti delegátů z Uzbekistánu v rámci projektu National Water Resources Management. Odborná část týdenního programu se skládala z přednášek, návštěv odborných institucí a diskuzí zaměřených na současný stav využívání závlah, meliorací a protipovodňových opatření v České republice s důrazem na moderní informační a komunikační technologie.   více

Závěrečný seminář projektu Agriteach 4.0

V maďarském Makó se uskutečnil závěrečný seminář dvouletého projektu AgriTeach 4.0, na kterém se podíleli také členové Katedry informačních technologií PEF ČZU v Praze.   více

Zajímavá nabídka práce pro absolventy

Ve spolupráci s naším partnerem firmou SAP Concur upozorňujeme absolventy Katedry informačních technologií PEF na následující zajímavou pracovní pozici.   více

Cyklus přednášek odborníků z praxe z oblasti ICT LS 2018/2019

Katedra informačních technologií pořádá v LS 2018/2019 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z celkem deseti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Další cyklus přednášek bude probíhat v ZS (období říjen až prosinec).   více

Proběhl Hackathon IoT a chytrá ČZU

2. a 3. dubna 2019 proběhl na půdě Provozně ekonomické fakulty 4. ročník Hackathonu na téma IoT a chytrá ČZU. Cílem akce bylo navrhnout aplikace pro zlepšení kvality života v kampusu ČZU s využitím dat nejen z IoT a dalších chytrých zařízení. Hackathon byl pořádán v rámci řešení interního grantu PEF „Life Sciences 4.0“.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz