Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024 BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ STUDIA

Studenti prvního a druhého ročníku bakalářského stupně studia všech studijních programů Provozně ekonomické fakulty mají možnost si vybrat volitelné předměty na zimní i letní semestr akademického roku – 2023/2024. Katedra informačních technologií nabízí pro akademický rok 2023/2024 následující volitelné předměty. Náplň předmětů plně koresponduje se současnými požadavky trhu práce.   více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024 MAGISTERSKÝ STUPEŇ STUDIA

Studenti prvního ročníku magisterského stupně studia všech studijních programů Provozně ekonomické fakulty mají možnost si vybrat volitelné předměty na zimní i letní semestr akademického roku – 2023/2024. Katedra informačních technologií nabízí pro akademický rok 2023/2024 následující volitelné předměty. Náplň předmětů plně koresponduje se současnými požadavky trhu práce.   více

Diplomantský seminář KIT 2023

Ve dnech 23. 2. 2023 a 2. 3. 2023 se bude konat v pořadí již 25. diplomantský seminář (vědecko-výzkumný workshop KIT). Celodenní seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení (SZZ) LS 2023. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.   více

Zpráva z Bakalářského semináře KIT 2023

Tradiční 8. ročník bakalářského semináře KIT PEF ČZU v Praze se opět konal na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze ve dnech 19. 1., 24. 1. a 26. 1. 2023. Celkem proběhlo 7 sekcí, z toho dvě byly primárně určeny pro studenty studijních programů vyučovaných v angličtině.   více

Zpráva z diplomantského semináře KIT 2023

Tradiční jubilejní Diplomantský seminář - vědeckovýzkumný workshop KIT (25. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal ve zcela novém formát - a to ve dvou termínech 23. února 2023 a 2. března 2023 v areálu ČZU v Praze. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   více

Exkurze v Potravinářském pavilonu

Katedra informačních technologií PEF se 22. února 2023 zúčastnila komentované prohlídky základních potravinářských provozů, které jsou součástí Potravinářského pavilonu, který slouží jako Výukové centrum pro rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností studentů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) na České zemědělské univerzitě v Praze.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz