Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Proběhl Hackathon IoT a chytrá ČZU

2. a 3. dubna 2019 proběhl na půdě Provozně ekonomické fakulty 4. ročník Hackathonu na téma IoT a chytrá ČZU. Cílem akce bylo navrhnout aplikace pro zlepšení kvality života v kampusu ČZU s využitím dat nejen z IoT a dalších chytrých zařízení. Hackathon byl pořádán v rámci řešení interního grantu PEF „Life Sciences 4.0“.   více

Digitální kompetence v EU a na Ukrajině

Ve dnech 8. až 11. dubna 2019 Katedra informačních technologií uspořádala školící akci pro 23 účastníků v rámci projektu Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra.   více

Přednáška: Advanced cybersecurity solutions

V rámci samostatného cyklu odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií se ve středu 20. března 2019 můžete setkat s Ing. Andrejem Jelníkem, systémovým inženýrem ve společnosti CISCO Systems Czech Republic. Odborníkem s hlavním technickým zaměřením na Cisco Cybersecurity, Meraki (Cloud managed networking) a řešení Cisco Collaboration.   více

Přednáška Enterprise Design Thinking

Ve středu 13. března 2019 se konala přednáška z Cyklu přednášek odborníků z praxe na téma Enterprise Design Thinking. Akce byla pořádána ve spolupráci s firmou IBM a Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze. Přednáška musela být pro enormní zájem přesunuta do přednáškového sálu s kapacitou cca 240 míst.   více

Vědecko-výzkumný workshop KIT - Všeradice 2019

Vědecko-výzkumný workshop zaměřený na prezentaci výsledků výzkumu studentů magisterských studijních programů se uskutečnil 28. února 2019 ve Všeradicích v rámci 21. ročníku semináře pro diplomanty Katedry informačních technologií ČZU v Praze.   více

Diplomantský seminář KIT - Všeradice 2019

Dne 28. 2. 2019 se bude konat v pořadí již 21. diplomantský seminář. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2019. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz