Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Témata BP a DP k výzkumnému zaměření KIT

Katedra informačních technologií PEF nabízí spolupráci na reálných projektech. Zadání bude poskytnuto vedoucím práce. V následujícím dokumentu najdete výpis konkrétních zadání, na kterých je možné pracovat. Vedoucí práce zajistí užší součinnost při psaní, přístup k datům, metodám a poznatkům. Je tak možné pracovat na zajímavých (výzkumných) projektech s možností prohloubení spolupráce.   více

Slavnostní zahájení studijního programu GISM

V úterý 15. března 2022 byl slavnostně zahájen magisterský studijní program Global Information Security Management (GISM). Slavnostního zahájení, které moderovala Ing. Jana Melezínková se zúčastnil děkan PEF doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., garant programu doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., hlavní autoři Ing. Miloš Ulman, Ph.D. a Dr. Akshay Pottathil, prezident Intelligence Research Institute (IRI), San Diego, USA a řada hostů.   více

Zpráva z Diplomantského semináře KIT - 2022

Tradiční Diplomantský seminář - vědeckovýzkumný workshop KIT (24. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se z důvodu očekávané špatné pandemické situace se konal dne 24. února 2022 již druhým rokem v distančním režimu prostřednictvím videokonferencí. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   více

Proběhl Hackathon 2021 - Smart Digital Ecosystem ČZU v Praze

Ve dnech 23. až 30. listopadu 2021 se na půdě České zemědělské univerzity v Praze konal 5. ročník Hackathonu na téma Smart Digital Ecosystem ČZU v Praze. Cílem akce bylo navrhnout aplikace pro zlepšení kvality života v kampusu ČZU v Praze s využitím potenciálu 5G. Hackathon byl pořádán Katedrou informačních technologií ve spolupráci s rektorátem ČZU v Praze a partnery MPO ČR, 5G aliance, T-Mobile, Jump-Tech a Backbone. Hackathon byl také součástí řešení interního grantu PEF „Life Sciences 4.0“.   více

International Business Development Practicum 2022

Druhý ročník odborného programu International Business Development Practicum pro studenty MBA z Fowler College of Business, San Diego State University (SDSU) je plánován ve spolupráci s KIT a OMV PEF ČZU v termínu 15. - 20. května 2022.   více

Tým ČZU zvítězil v soutěži Škoda Biz Sim Cup 2021

Dne 26. listopadu 2021 uspořádala ŠKODA AUTO, a. s. ve spolupráci s Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, Fakultou informatiky a managementu UHK a VŠE národní finále soutěže ekonomicko-manažerských dovedností ŠKODA Biz Sim Cup 2021, které se z důvodu špatné epidemiologické situace konalo v on-line prostředí MS Teams. V těžké konkurenci získal prvenství tým z PEF ČZU v Praze s názvem "Tým, co hledá jméno".   více

Škoda Biz Sim Cup 2021 na ČZU zná své vítěze

Dne 15. listopadu 2021 uspořádala Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu UHK a Škoda Auto, a. s. soutěž, jejíž podstatou byla logistická hra, kde každý tým představoval samostatnou firmu na virtuálním trhu.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz