Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Informační systém SAP S/4 HANA ve výuce

Od zimního semestru 2018/2019 mají studenti PEF ČZU možnost si vyzkoušet práci s reálnými daty v informačním systému S/4 HANA od společnosti SAP, která je největším globálním hráčem na trhu podnikových informačních systémů.   více

Přátelské posezení s poděkováním

V měsíci květnu proběhlo přátelské neformální posezení všech přednášejících, kteří se aktivně podíleli na personálním / odborném zajištění průběhu Cyklu přednášek ICT v letním semestru 2018/2019. Jako poděkování všem bylo tentokrát připraveno odpoledne v prostorách univerzitního pivovaru, kde byla zároveň pro přítomné objednaná i exkurze s vrchním sládkem doc. Ladislavem Chládkem, CSc.   více

Čeští vědci v čele evropského zemědělského výzkumu

Jak se bude rozvíjet venkov? Kdo bude pracovat v zemědělství? A mnoho obdobných otázek bude řešeno v projektu PoliRural jež právě startuje na České zemědělské univerzitě v Praze, která koordinuje dalších 36 partnerů z 16 evropských zemí a Izraele. Projekt je financován Evropskou unií z programu Horizon 2020, který podporuje evropský excelentní výzkum, s celkovým rozpočtem téměř 6 mil. euro. Tímto rozsahem se v současné době jedná o nejrozsáhlejší projekt koordinovaný českým subjektem.   více

Voda a ICT v Uzbekistánu

Ve dnech 10. až 14. června 2019 byl Katedrou informačních technologií realizován odborný program studijní návštěvy dvanácti delegátů z Uzbekistánu v rámci projektu National Water Resources Management. Odborná část týdenního programu se skládala z přednášek, návštěv odborných institucí a diskuzí zaměřených na současný stav využívání závlah, meliorací a protipovodňových opatření v České republice s důrazem na moderní informační a komunikační technologie.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz