Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

SAP Concur: ReStart! Program 2020

Do you want to start or re-start your career? Maybe you are a graduate, finishing parental leave, a person with reduced mobility. Or you always wanted to work in an IT company but you never had a chance to get there? Join our evening classes to get a realistic and efficient introduction to technical support and services!   více

Cyklus přednášek odborníků z praxe LS 2019/2020 byl zrušen

Katedra informačních technologií bude opět pořádat v LS 2019/2020 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z předpokládaných osmi nabízených přednášek budou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Cyklus přednášek bude probíhat v LS (období únor až duben).   více

Diplomantský seminář KIT - Všeradice 2020

Dne 27. 2. 2020 se bude konat v pořadí již 22. diplomantský seminář. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2020. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.   více

Zpráva z Diplomantského semináře KIT - Všeradice 2020

Tradiční Diplomantský seminář - vědeckovýzkumný workshop KIT (22. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal dne 27. února 2020. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz