Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

PoliRural Newsletter 4

Během prvního projektového roku se 12 regionálních pilotů projektu PoliRural zaměřilo na prozkoumání současné situace atraktivity venkova v každém pilotním regionu, což bylo prvním krokem foresightu (procesu využívaného při tvorbě politik). Pilotní projekty definovaly své poslání a vytvořily informační listy s popisem aktuální situace v regionech a očekávaných výsledků (k dispozici zde). Ve všech 12 pilotních regionech byly za účelem podpory odborníků PoliRural v projektech regionální prognózy zřízeny regionální panely zúčastněných stran, které zahrnují politické činitele, venkovské obyvatelstvo a odborníky. Na práci panelů se zatím podílelo na 350 zúčastněných stran.   více

PoliRural Newsletter 3

Jeden z cílů projektu PoliRural je prozkoumat budoucí trajektorii rozvoje venkova v regionech pomocí hybridního přístupu předpovědi (kvantitativní a kvalitativní) s přihlédnutím k historické i současné situaci. V předpovědích bude využito modelování systémové dynamiky. Během prvního roku projektu byla vytvořena šablona základního modelu, z níž vzniklo několik vzorových modelů za účelem pochopení užitečnosti modelování. V tomto příspěvku představujeme jeden ze vzorových modelů, který se zabývá problematikou atraktivity venkova, což je ústřední téma celého projektu Polirural. Není to reálný model, protože data nepochází z žádné místní statistiky. Jedná se o vzorový model, který vnímá atraktivitu venkova jako hlavní faktor ovlivňující oboustranný tok obyvatel mezi městy a venkovem.   více

Trénink dComfra

Zástupce Katedry informačních technologií PEF se zúčastnil tréninku, který se konal online 24. – 27. května 2020 pro ukrajinské partnery projektu Erasmus+ Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra).   více

PoliRural Newsletter 2

Tvůrci politik, odborníci, zemědělci, obyvatelé venkova a noví účastníci jsou hlavní cílové skupiny v každém pilotním regionu jednotlivých partnerů v pozici členů regionálních panelů. Regionální panel a odborné znalosti jeho členů budou hrát důležitou roli při implementaci projektu PoliRural a budou přispívat k rozvoji politiky venkova. První rozhovory a schůzky s potenciálními členy regionálních skupin (dále jen zúčastněné strany) ukázaly případné oblasti zájmu o spolupráci v pilotních regionech. Obecně platí, že oslovené zúčastněné strany mají zájem o tento projekt a jeho výsledky. Rovněž možnost zapojit se do místní komunity je jedním z hlavních aspektů ochoty účastnit se projektu v pozici člena regionálního panelu.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz