Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Diplomantský seminář KIT - Všeradice 2019

Dne 28. 2. 2019 se bude konat v pořadí již 21. diplomantský seminář. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT - termín ukončení LS 2019. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.   více

Zpráva z diplomantského semináře KIT - Všeradice 2019

Tradiční Diplomantský seminář - vědeckovýzkumný workshop KIT (letos již 21. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal dne 28. února 2019. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.   více

Jak postavit kompletní řešení IoT

Odborníci na IoT problematiku vás seznámí se všemi součástmi IoT IQRF ekosystému a s využitím technologie IQRF ve skutečných aplikacích Internetu věcí.   více

4. ročník bakalářského semináře KIT

4. ročník bakalářského semináře KIT PEF ČZU v Praze  se konal ve dnech 22. 1., 24. 1., 29. 1. a 31. 1. 2019. Celkem proběhlo sedm sekcí, z toho jedna byla primárně určena pro studenty v oborech vyučovaných v angličtině.   více

Roadshow "Jak postavit kompletní řešení IoT"

Dne 19. února 2019 se konal na PEF ČZU v Praze workshop s názvem Roadshow „Jak postavit vlastní IoT řešení“. Akce se konala za podpory Katedry informačních technologií PEF, CSITA a IQRF Alliance.   více

Prezentace workshopu „Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“

Dne 24. ledna 2019 se pod odbornou garancí Katedry informačních technologií PEF uskutečnil workshop „Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“ na České zemědělské univerzitě v Praze. Hlavním tématem workshopu byla prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty.   více

Program Cyklu přednášek odborníků z praxe na LS 2018/2019 v přípravě

Katedra informačních technologií PEF v posledních letech intenzivně pracuje na budování a rozvoji vztahů s odborníky z praxe. Studenti mají kromě přednášek ve standardní výuce k dispozici samostatné série přednášek ICT odborníků, které běží mimo výuku vždy po celý semestr. V době, kdy končí cyklus zimního semestru, má katedra prakticky hotový program na LS 2018/2019.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz