Zprávy, akce, přednášky

Aktuálně z činnosti katedry, důležitá oznámení a informace.

  

Vánoční hra KIT 2020

S nadcházejícím adventním časem připravila Katedra informačních technologií PEF Vánoční hru KIT 2020, která je určena pro studenty a odbornou veřejnost.   více

PoliRural Newsletter 5

Mohla by komplexní simulace pomoci plánování a rozvoji venkova? Projekt PoliRural se domnívá, že ano a testuje použití modelování systémové dynamiky (System Dynamics Modelling, SDM) jako jednoho ze stavebních kamenů v projektu. Tento přístup a jeho nástroje budou prezentovány na stránkách PoliRural Digital Innovation Hub (https://hub.polirural.eu). Silná stránka přístupu SDM spočívá v tom, že umožňuje rozhodovacím orgánům považovat venkovskou oblast za systém a vidět důsledky konkrétních akcí nebo politik jak na celku, tak na konkrétních ukazatelích. Použití SDM však nemá pouze jednostranné výhody, protože se všemi novými technologiemi přináší také nové výzvy. Abychom zmínili pár: dynamický model potřebuje poměrně složitou strukturu, ale zároveň musí být pro uživatele srozumitelný, aby nepůsobil dojmem, že funguje na principu černé skříňky. Dále je také potřeba, aby měl uživatelsky přívětivé rozhraní.   více

Náhradní DP/ BP seminář – termín ukončení (SZZ) únor 2021

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2021 a nemají účast na semináři dosud splněnou nebo mají od vedoucího práce doporučeno absolvovat seminář znovu.   více

Vývoj vzdělávacího obsahu a jejich pilotní použití v dComFra projektu

V pracovním balíčku WP4 bude na základě dostupných výukových materiálů projektu dComFra vytvořeno minimálně 14 výukových modulů, které budou začleněny do bloků podle profilu sociálního začleňování (např. váleční veteráni, uprchlíci z Donbasu apod.) a budou poskytovány jako samostatné kurzy ve formátu volitelných předmětů.   víceKontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz