Možnosti spolupráce

Katedra informačních technologií je otevřena veškeré spolupráci v oblasti výzkumu a aplikace informačních a komunikačních technologií. Nabízíme spolupráci při přípravě a realizaci výzkumných, rozvojových a vzdělávacích projektů. Zajišťujeme expertní činnost pro posouzení IT strategií a projektů. Hlavními oblastmi naší specializace je:

 • využití ICT v agrárním sektoru a rozvoji venkova
 • elektronické vzdělávání
 • prostorově orientovaná data
 • Internet of Things, Smart Agriculture, Smart Village
 • Open data
 • Big Data Analytics and Data Science
 • elektronizace veřejné správy - eGovernment
 • informační systémy v podnikové praxi a státní sféře
 • bezpečnost dat a provoz počítačových sítí
 • social networks and digital marketing
 • webdesign, webové aplikace a počítačová grafika
 • mobilní aplikace
 • přístupnost, použitelnost a UX
 • využití specializovaných laboratoří ve výzkumu a výuce
  • Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat - IoT, GIS
  • Laboratoř síťových a internetových technologií - Cisco
  • Laboratoř pro studium lidského chování - HUBRU

Kontakt: doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. (jarolimek@pef.czu.cz)

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz