Informace k systému docházky na Cyklus přednášek odborníků z praxe ICT

V letním semestru 2022/2023 bude na Cyklu přednášek odborníků z praxe ICT evidována docházka prostřednictvím systému k evidenci docházky proklikem na odkaz v systému Moodle.

Na zvolených přednáškách je nově elektronicky evidována docházka. K jejímu zapsání je nutné mít připravené zařízení připojené do univerzitní sítě Eduroam. Evidence docházky probíhá proklikem na odkaz v systému Moodle ve vašem předmětu a zadáním PINu, jež bude zobrazen na projekci v příslušné posluchárně.

Přihlášení do Moodle, proklik odkazu a zadání PINu musí student stihnout v rámci vyhrazeného času (3 minut) v době přednášky (čas ověření prostřednictvím zadání PINu bude sdělen náhodně během přednášky).

Odkaz v předmětu v systému Moodle je označen „Docházka na předmět KIT“ a je funkční pouze v době k tomu určené. Po zadání správného PINu je evidence docházky potvrzena.

Pokud se při zapisování docházky nezobrazí text „Jste v síti ČZU“, pak pokus o zápis docházky není platný – nejste připojeni do sítě Eduroam na ČZU. U mobilních telefonů může jít o připojení přes data, nebo může být zapnutý spořič dat. Řešením je připojit se přes síť Eduroam, vypnout spořič dat a případně vypnout mobilní data.

Funkčnost připojení prostřednictvím sítě Eduroam si zkontrolujte předem a v případě problému si pečlivě prostudujte návody na stránkách www.oikt.czu.cz. Nepodaří-li se nefunkčnost vyřešit ani s použitím návodů, obraťte se na Helpdesk ČZU v budově rektorátu.

Poznámka:
Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je to určeno v podmínkách předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Pozor, posluchači mimo vybranou cílovou skupinu (hosté - studenti z jiných předmětů apod.) se zapíší na papírový seznam po skočení přednášky. viz webové stránky katedry.
 
 

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz